X  Stänga Officiell AQ-sensorstation - Umeå Västra Esplanaden, Sweden

  pm2.5 pm10 O3 AQI klassificering       
Nuvarande 26 15 26 Bra luftkvalitet
     

Prognosmin genomsnitt maxmin genomsnitt maxmin genomsnitt max           
2021-11-2711172436722232324Bra luftkvalitet
     
2021-11-288192837918212428Bra luftkvalitet
     
2021-11-29142734581017232534Bra luftkvalitet
     
2021-11-30791533524262828Bra luftkvalitet
     
2021-12-015121525620232727Bra luftkvalitet
     
2021-12-029121445621242828Bra luftkvalitet
     
2021-12-039101034427272727Bra luftkvalitet
     
            

klassificering AQI Hälsoeffekterna bör endast baseras på 24-timmars genomsnittsvärden.
Bra luftkvalitet 0-50 Luftkvaliteten anses vara tillfredsställande och luftföroreningar utgör liten eller ingen risk
Måttlig luftkvalitet 50-100 Luftkvaliteten är acceptabel; för vissa föroreningar kan det emellertid finnas ett måttligt hälsoproblem för ett mycket litet antal människor som är ovanligt känsliga för luftföroreningar.
Ohälsosamt för vissa 100-150 Medlemmar i känsliga grupper kan uppleva hälsoeffekter. Allmänheten kommer sannolikt inte att påverkas.
Ohälsosamt 150-200 Alla kan börja uppleva hälsoeffekter; medlemmar i känsliga grupper kan uppleva allvarligare hälsoeffekter.
Mycket ohälsosamt 200-300 Hälsovarningar om nödsituationer. Det är mer sannolikt att hela befolkningen påverkas
Farlig luftkvalitet > 300 Hälsovarning: alla kan uppleva allvarligare hälsoeffekter
 Mer information:  EPA Luftkvalitetsindex      Sensordata fångad kl: 2021-11-29 17:00