X  Stänga Officiell AQ-sensorstation - Umeå Västra Esplanaden, Sweden

  pm2.5 pm10 O3 AQI klassificering       
Nuvarande 17 20 20 Bra luftkvalitet
     

Prognosmin genomsnitt maxmin genomsnitt maxmin genomsnitt max           
2022-05-1634522329303131Bra luftkvalitet
     
2022-05-1736823429303333Bra luftkvalitet
     
2022-05-18691223526283232Bra luftkvalitet
     
2022-05-1957823328313434Bra luftkvalitet
     
2022-05-205101824622283232Bra luftkvalitet
     
2022-05-2110131944623293535Bra luftkvalitet
     
2022-05-2213141455523272727Bra luftkvalitet
     
            

klassificering AQI Hälsoeffekterna bör endast baseras på 24-timmars genomsnittsvärden.
Bra luftkvalitet 0-50 Luftkvaliteten anses vara tillfredsställande och luftföroreningar utgör liten eller ingen risk
Måttlig luftkvalitet 50-100 Luftkvaliteten är acceptabel; för vissa föroreningar kan det emellertid finnas ett måttligt hälsoproblem för ett mycket litet antal människor som är ovanligt känsliga för luftföroreningar.
Ohälsosamt för vissa 100-150 Medlemmar i känsliga grupper kan uppleva hälsoeffekter. Allmänheten kommer sannolikt inte att påverkas.
Ohälsosamt 150-200 Alla kan börja uppleva hälsoeffekter; medlemmar i känsliga grupper kan uppleva allvarligare hälsoeffekter.
Mycket ohälsosamt 200-300 Hälsovarningar om nödsituationer. Det är mer sannolikt att hela befolkningen påverkas
Farlig luftkvalitet > 300 Hälsovarning: alla kan uppleva allvarligare hälsoeffekter
 Mer information:  EPA Luftkvalitetsindex      Sensordata fångad kl: 2022-05-18 15:00