X  Stänga Officiell AQ-sensorstation - Örnsköldsvik Centralesplanaden - Nygatan 24, Sweden

  pm2.5 pm10 O3 AQI klassificering       
Nuvarande 3 3 Bra luftkvalitet
     

Prognosmin genomsnitt maxmin genomsnitt maxmin genomsnitt max           
2023-01-314101525623273232Bra luftkvalitet
     
2023-02-018121635621222727Bra luftkvalitet
     
2023-02-026131524621232626Bra luftkvalitet
     
2023-02-0310141835822252828Bra luftkvalitet
     
2023-02-048122334722273030Bra luftkvalitet
     
2023-02-05891224626303333Bra luftkvalitet
     
2023-02-0610101066633333434Bra luftkvalitet
     
            

klassificering AQI Hälsoeffekterna bör endast baseras på 24-timmars genomsnittsvärden.
Bra luftkvalitet 0-50 Luftkvaliteten anses vara tillfredsställande och luftföroreningar utgör liten eller ingen risk
Måttlig luftkvalitet 50-100 Luftkvaliteten är acceptabel; för vissa föroreningar kan det emellertid finnas ett måttligt hälsoproblem för ett mycket litet antal människor som är ovanligt känsliga för luftföroreningar.
Ohälsosamt för vissa 100-150 Medlemmar i känsliga grupper kan uppleva hälsoeffekter. Allmänheten kommer sannolikt inte att påverkas.
Ohälsosamt 150-200 Alla kan börja uppleva hälsoeffekter; medlemmar i känsliga grupper kan uppleva allvarligare hälsoeffekter.
Mycket ohälsosamt 200-300 Hälsovarningar om nödsituationer. Det är mer sannolikt att hela befolkningen påverkas
Farlig luftkvalitet > 300 Hälsovarning: alla kan uppleva allvarligare hälsoeffekter
 Mer information:  EPA Luftkvalitetsindex      Sensordata fångad kl: 2023-02-02 20:00