X  Stänga Officiell AQ-sensorstation - Örnsköldsvik Centralesplanaden - Nygatan 24, Sweden

  pm2.5 pm10 O3 AQI klassificering       
Nuvarande 6 6 Bra luftkvalitet
     

Prognosmin genomsnitt maxmin genomsnitt maxmin genomsnitt max           
2022-10-022134417101317232941Bra luftkvalitet
     
2022-10-03112945491314182645Bra luftkvalitet
     
2022-10-049152146715202626Bra luftkvalitet
     
2022-10-05591523516212626Bra luftkvalitet
     
2022-10-06351212522242727Bra luftkvalitet
     
2022-10-074101624619212424Bra luftkvalitet
     
2022-10-0812141444523232424Bra luftkvalitet
     
            

klassificering AQI Hälsoeffekterna bör endast baseras på 24-timmars genomsnittsvärden.
Bra luftkvalitet 0-50 Luftkvaliteten anses vara tillfredsställande och luftföroreningar utgör liten eller ingen risk
Måttlig luftkvalitet 50-100 Luftkvaliteten är acceptabel; för vissa föroreningar kan det emellertid finnas ett måttligt hälsoproblem för ett mycket litet antal människor som är ovanligt känsliga för luftföroreningar.
Ohälsosamt för vissa 100-150 Medlemmar i känsliga grupper kan uppleva hälsoeffekter. Allmänheten kommer sannolikt inte att påverkas.
Ohälsosamt 150-200 Alla kan börja uppleva hälsoeffekter; medlemmar i känsliga grupper kan uppleva allvarligare hälsoeffekter.
Mycket ohälsosamt 200-300 Hälsovarningar om nödsituationer. Det är mer sannolikt att hela befolkningen påverkas
Farlig luftkvalitet > 300 Hälsovarning: alla kan uppleva allvarligare hälsoeffekter
 Mer information:  EPA Luftkvalitetsindex      Sensordata fångad kl: 2022-10-04 14:16