X  Stänga Stationens väderhistoria
NuvarandeIdagI gårSeptember2021Hela tiden
Temperatur (C)5.4 ↑ 5.3 (09:21)
↓ 3.8 (04:51)
↑ 8.7 (13:51)
↓ 3.3 (03:31)
↑ 17.2 (8)
↓ -3.6 (15)
↑ 30.9 (Jul 3)
↓ -13.6 (Apr 14)
↑ 30.9 (2021 Jul 3)
↓ -13.6 (2021 Apr 14)
Regn (mm)0 0.00.028.2251.2251.2
Fuktighet (%)82 ↑ 91 (04:01)
↓ 82 (09:11)
↑ 91 (22:31)
↓ 69 (16:41)
↑ 96 (11)
↓ 47 (4)
↑ 100 (Apr 12)
↓ 23 (Apr 19)
↑ 100 (2021 Apr 12)
↓ 23 (2021 Apr 19)
Daggpunkt (C)2.6 ↑ 3.4 (02:11)
↓ 2.2 (09:11)
↑ 4.3 (13:11)
↓ 1.8 (02:31)
↑ 12.5 (8)
↓ -4.7 (15)
↑ 18.5 (Jul 3)
↓ -15.0 (Apr 14)
↑ 18.5 (2021 Jul 3)
↓ -15.0 (2021 Apr 14)
Tryck (hPa)1030.1 ↑ 1030.6 (01:01)
↓ 1030.0 (06:01)
↑ 1030.4 (23:41)
↓ 1027.8 (00:11)
↑ 1030.6 (20)
↓ 1001.5 (8)
↑ 1036.6 (Apr 16)
↓ 967.2 (Apr 5)
↑ 1036.6 (2021 Apr 16)
↓ 967.2 (2021 Apr 5)
Vind (m/s)0 2.5 (02:21)2.8 (11:01)8.2 (13)9.6 (Mar 24)9.6 (2021 Mar 24)
Vindby (m/s)0 3.6 (02:21)5.4 (11:01)12.1 (13)14.4 (Mar 30)14.4 (2021 Mar 30)
Solar (w/m2)113 109 (09:31)327 (10:41)752 (1)1151 (Maj 24)1151 (2021 Maj 24)
UV (Index)0.5 0.5 (09:31)1.1 (10:41)2.7 (3)6.4 (Juni 24)6.4 (2021 Juni 24)