X  Stänga Stationens väderhistoria
NuvarandeIdagI gårJuni2021Hela tiden
Temperatur (C)18.3 ↑ 18.1 (10:31)
↓ 6.3 (03:01)
↑ 20.9 (17:51)
↓ 4.9 (03:21)
↑ 26.0 (5)
↓ 1.8 (1)
↑ 26.0 (Juni 5)
↓ -13.6 (Apr 14)
↑ 26.0 (2021 Juni 5)
↓ -13.6 (2021 Apr 14)
Regn (mm)0 0.00.037.870.470.4
Fuktighet (%)64 ↑ 88 (00:11)
↓ 63 (10:11)
↑ 88 (00:11)
↓ 43 (17:01)
↑ 91 (1)
↓ 25 (3)
↑ 100 (Apr 12)
↓ 23 (Apr 19)
↑ 100 (2021 Apr 12)
↓ 23 (2021 Apr 19)
Daggpunkt (C)11.4 ↑ 12.6 (10:31)
↓ 4.2 (03:21)
↑ 12.4 (20:51)
↓ 3.0 (03:41)
↑ 15.3 (9)
↓ 0.4 (16)
↑ 15.3 (Juni 9)
↓ -15.0 (Apr 14)
↑ 15.3 (2021 Juni 9)
↓ -15.0 (2021 Apr 14)
Tryck (hPa)1015.6 ↑ 1016.0 (07:11)
↓ 1015.0 (00:41)
↑ 1018.7 (07:21)
↓ 1014.6 (20:51)
↑ 1028.4 (2)
↓ 993.5 (15)
↑ 1036.6 (Apr 16)
↓ 967.2 (Apr 5)
↑ 1036.6 (2021 Apr 16)
↓ 967.2 (2021 Apr 5)
Vind (m/s)0.5 1.1 (08:31)2.4 (09:21)7.8 (15)9.6 (Mar 24)9.6 (2021 Mar 24)
Vindby (m/s)0 2.7 (08:31)4.6 (09:51)12.5 (18)14.4 (Mar 30)14.4 (2021 Mar 30)
Solar (w/m2)1139 1139 (10:31)865 (14:11)1139 (24)1151 (Maj 24)1151 (2021 Maj 24)
UV (Index)3.7 4.9 (10:31)5.2 (12:31)5.5 (14)5.5 (Juni 14)5.5 (2021 Juni 14)