X  Blizu Aktivni nebeski događaji
Aktuelnosti @ 2020-04-10
Nema aktivnih nebeskih događaja
Sledeći događaji
Meteor pljuskovi: Lyrids
Vidljivo Apr 16 - Maj 1   Paksimum Apr 21 > 23

Meteor pljuskovi: eta Aquariids
Vidljivo Apr 19 - Maj 29   Paksimum Maj 5 > 7

Meteor pljuskovi: alpha Capricornids
Vidljivo Jul 3 - Avg 15   Paksimum Jul 29 > 31

Godišnji pljuskovi meteora
Dec 28 > Jan 12Quadrantids ↑ Jan 3 > 5
Apr 16 > Maj 1Lyrids ↑ Apr 21 > 23
Apr 19 > Maj 29eta Aquariids ↑ Maj 5 > 7
Jul 3 > Avg 15alpha Capricornids ↑ Jul 29 > 31
Jul 12 > Avg 22Delta Aquariids ↑ Jul 29 > 31
Jul 17 > Avg 26Perseids ↑ Avg 12 > 14
Sep 10 > Nov 19Southern Taurids ↑ Okt 9 > 11
Okt 2 > Nov 7Orionids ↑ Okt 21 > 23
Okt 20 > Dec 9Northern Taurids ↑ Nov 11 > 13
Nov 6 > Dec 1Leonids ↑ Nov 16 > 18
Dec 4 > Dec 18Geminids ↑ Dec 13 > 15
Dec 17 > Dec 27Ursids ↑ Dec 21 > 23
Vodič
Meteorsarevievs gledajućithethghthours, iakometereorsenterthemosphereatanitimeofthedai. Samo ih je teže vidjeti na dnevnom svetlu, osim zore i sumraka.

Bilo koja blizina svetlosne svetlosti, mesečina može napraviti teško. Meteorski pljuskovi najbolje su gledani daleko od gradskih svetala.