X  Stänga Officiell AQ-sensorstation - Skellefteå Kv Pantern, Sweden

  pm2.5 pm10 O3 AQI klassificering       
Nuvarande 67 102 102 Ohälsosamt för vissa   
   

Prognosmin genomsnitt maxmin genomsnitt maxmin genomsnitt max           
2024-04-13581224628303838Bra luftkvalitet
     
2024-04-1458934523283434Bra luftkvalitet
     
2024-04-15471023430323434Bra luftkvalitet
     
2024-04-16581224533343737Bra luftkvalitet
     
2024-04-17691024433394242Bra luftkvalitet
     
2024-04-18791134534384242Bra luftkvalitet
     
2024-04-199101034435353636Bra luftkvalitet
     
            

klassificering AQI Hälsoeffekterna bör endast baseras på 24-timmars genomsnittsvärden.
Bra luftkvalitet 0-50 Luftkvaliteten anses vara tillfredsställande och luftföroreningar utgör liten eller ingen risk
Måttlig luftkvalitet 50-100 Luftkvaliteten är acceptabel; för vissa föroreningar kan det emellertid finnas ett måttligt hälsoproblem för ett mycket litet antal människor som är ovanligt känsliga för luftföroreningar.
Ohälsosamt för vissa 100-150 Medlemmar i känsliga grupper kan uppleva hälsoeffekter. Allmänheten kommer sannolikt inte att påverkas.
Ohälsosamt 150-200 Alla kan börja uppleva hälsoeffekter; medlemmar i känsliga grupper kan uppleva allvarligare hälsoeffekter.
Mycket ohälsosamt 200-300 Hälsovarning: alla kan uppleva allvarligare hälsoeffekter
Farlig luftkvalitet > 300 Hälsovarningar om nödsituationer. Det är mer sannolikt att hela befolkningen påverkas
 Mer information:  EPA Luftkvalitetsindex      Sensordata fångad kl: 2024-04-15 10:12