X  Stänga Officiell AQ-sensorstation - Umeå Västra Esplanaden, Sweden

  pm2.5 pm10 O3 AQI klassificering       
Nuvarande 11 10 11 Bra luftkvalitet
     

Prognosmin genomsnitt maxmin genomsnitt maxmin genomsnitt max           
2024-07-1110141835722273232Bra luftkvalitet
     
2024-07-12692024618242929Bra luftkvalitet
     
2024-07-13791123420242626Bra luftkvalitet
     
2024-07-149111334421232525Bra luftkvalitet
     
2024-07-1510161836820293535Bra luftkvalitet
     
2024-07-1619192066732323232Bra luftkvalitet
     
            

klassificering AQI Hälsoeffekterna bör endast baseras på 24-timmars genomsnittsvärden.
Bra luftkvalitet 0-50 Luftkvaliteten anses vara tillfredsställande och luftföroreningar utgör liten eller ingen risk
Måttlig luftkvalitet 50-100 Luftkvaliteten är acceptabel; för vissa föroreningar kan det emellertid finnas ett måttligt hälsoproblem för ett mycket litet antal människor som är ovanligt känsliga för luftföroreningar.
Ohälsosamt för vissa 100-150 Medlemmar i känsliga grupper kan uppleva hälsoeffekter. Allmänheten kommer sannolikt inte att påverkas.
Ohälsosamt 150-200 Alla kan börja uppleva hälsoeffekter; medlemmar i känsliga grupper kan uppleva allvarligare hälsoeffekter.
Mycket ohälsosamt 200-300 Hälsovarning: alla kan uppleva allvarligare hälsoeffekter
Farlig luftkvalitet > 300 Hälsovarningar om nödsituationer. Det är mer sannolikt att hela befolkningen påverkas
 Mer information:  EPA Luftkvalitetsindex      Sensordata fångad kl: 2024-07-13 01:00