X  Stänga Station väderhistoria
NuvarandeI dagI gårMaj2024Hela tiden
Temperatur (C)17.1 ↑ 19.2 (14:21)
↓ 8.9 (00:41)
↑ 17.6 (12:31)
↓ 5.5 (03:11)
↑ 21.1 (23)
↓ -3.8 (7)
↑ 21.1 (Maj 23)
↓ -31.6 (Jan 5)
↑ 31.9 (2014 Jul 23)
↓ -32.1 (2014 Jan 13)
Regn (mm)0 0.00.00.00.00.0
Fuktighet (%)64 ↑ 86 (03:01)
↓ 54 (07:01)
↑ 75 (03:31)
↓ 24 (16:01)
↑ 100 (3)
↓ 22 (25)
↑ 100 (Jan 8)
↓ 22 (Maj 25)
↑ 100 (2022 Okt 31)
↓ 0 (2023 Dec 5)
Daggpunkt (C)10.2 ↑ 10.6 (15:11)
↓ 3.1 (00:41)
↑ 4.7 (23:51)
↓ -7.1 (19:31)
↑ 12.4 (24)
↓ -13.6 (8)
↑ 101.0 (Jan 16)
↓ -37.0 (Jan 5)
↑ 101.0 (2024 Jan 16)
↓ -37.0 (2024 Jan 5)
Tryck (hPa)1017.9 ↑ 1022.7 (00:21)
↓ 1017.8 (15:31)
↑ 1028.5 (06:31)
↓ 1022.4 (23:11)
↑ 1029.5 (8)
↓ 1006.4 (19)
↑ 1500.0 (Jan 16)
↓ 0.0 (Jan 16)
↑ 1500.0 (2022 Nov 19)
↓ 0.0 (2022 Nov 19)
Vind (m/s)5.1 5.7 (11:31)5.1 (11:01)19.5 (19)26.2 (Feb 1)26.2 (2024 Feb 1)
Vindil (m/s)5.7 5.7 (11:31)5.1 (11:01)19.5 (19)26.2 (Feb 1)26.2 (2024 Feb 1)