X  Stänga Officiell AQ-sensorstation - Örnsköldsvik Centralesplanaden - Nygatan 24, Sweden

  pm2.5 pm10 O3 AQI klassificering       
Nuvarande 5 5 Bra luftkvalitet
     

Prognosmin genomsnitt maxmin genomsnitt maxmin genomsnitt max           
11-07-20248131625625293333Bra luftkvalitet
     
12-07-2024692323716253030Bra luftkvalitet
     
13-07-2024891023318242828Bra luftkvalitet
     
14-07-20249111434423252929Bra luftkvalitet
     
15-07-202411141645523303636Bra luftkvalitet
     
16-07-202413141545529333333Bra luftkvalitet
     
            

klassificering AQI Hälsoeffekterna bör endast baseras på 24-timmars genomsnittsvärden.
Bra luftkvalitet 0-50 Luftkvaliteten anses vara tillfredsställande och luftföroreningar utgör liten eller ingen risk
Måttlig luftkvalitet 50-100 Luftkvaliteten är acceptabel; för vissa föroreningar kan det emellertid finnas ett måttligt hälsoproblem för ett mycket litet antal människor som är ovanligt känsliga för luftföroreningar.
Ohälsosamt för vissa 100-150 Medlemmar i känsliga grupper kan uppleva hälsoeffekter. Allmänheten kommer sannolikt inte att påverkas.
Ohälsosamt 150-200 Alla kan börja uppleva hälsoeffekter; medlemmar i känsliga grupper kan uppleva allvarligare hälsoeffekter.
Mycket ohälsosamt 200-300 Hälsovarning: alla kan uppleva allvarligare hälsoeffekter
Farlig luftkvalitet > 300 Hälsovarningar om nödsituationer. Det är mer sannolikt att hela befolkningen påverkas
 Mer information:  EPA Luftkvalitetsindex      Sensordata fångad kl: 13-07-2024 03:00